DVZA

Inleiding

Dit artikel dient als begeleiding bij de brief die uw praktijk heeft ontvangen om uw HIS klaar te maken voor het functioneren als DVZA.

Voorwaarde 1 uit de brief

Als u nog geen gebruik maakt van een LSP aansluiting en geen UZI-server certificaat hebt kunt u:

óf
een UZI servercertificaat aanvragen. U kunt Tetra hiervoor machtigen:
  • Vraag telefonisch (of per eitje) bij onze helpdesk het benodigde downloadwachtwoord op
  • download het machtigingsformulier hier: https://transfer.tetra.nl/65919b3bc778
  • stuur dit formulier na invullen per post naar Tetra/ Begijnekade 13/ 3512VV Utrecht of per mail naar info@tetra.nl
  • Let op 1: het UZI-register vraagt € 450,- voor het verstrekken van een certificaat; hulp van Tetra bij de aanvraag is gratis
  • Let op 2: Dit server certificaat is niet verenigbaar met een LSP certificaat. Mocht u in een later stadium besluiten tot het aanschaffen van een LSP verbinding is dit certificaat niet meer bruikbaar.
óf
aansluiten op het LSP. Neem hiervoor contact met ons op via onze helpdesk.

Voorwaarde 2 en 3 uit de brief

De overeenkomst die u met Tetra dient af te sluiten bevat zowel voorwaarden om DigiD te mogen aanbieden aan uw patiënten (voowaarde 2) als de verwerkersovereenkomst (voorwaarde 3).

  • Download de overeenkomst hier: https://transfer.tetra.nl/b0d614b59a07 ;  Vraag telefonisch (of per eitje) bij onze helpdesk het benodigde downloadwachtwoord op
  • Onderteken deze (vergeet niet uw paraaf op elke bladzijde)
  • Na ondertekening kunt u de overeenkomst per post opsturen naar Tetra/ Begijnekade 13/ 3512VV Utrecht of mailen naar info@tetra.nl
  • Er zijn geen kosten aan het afsluiten van deze overeenkomst verbonden